Kroz program “Moja praksa” koji zajednički organizuju Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci i Inovacioni centar Banja Luka, a uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, studenti Univerziteta u Banjoj Luci takođe imaju mogućnost da prođu kroz program “3D Academy”.

U okviru ovog programa studenti će imati priliku da steknu dio radnog iskustva, te povećaju konkurentnost na tržištu rada po završetku studiranja. Program će se realizovati od 3-31. maja 2018. godine u prostorijama Inovacionog centra Banja Luka, a studenti će proći kroz sljedeće module: osnove 3D modelovanja, 3D modelovanje uz zakonitosti i ograničenja tehnologije predmetnog 3D štampača, rad sa software-om za upravljanje procesom 3D štampanja, priprema 3D digitalnih modela za 3D štampanje, i rad sa 3D štampačem i osnove 3D skeniranja.

Kako bi zainteresovane upoznali sa prednostima i detaljima programa “3D Academy”, CPTT i ICBL su 20.04.208. godine organizovali info-dan u prostorijama ICBL, na kojem se učesnicima obratila i pomoćnik ministra za omladinu Republike Srpske, Branka Malešević, naglasivši da je resorno ministarstvo sa 7.000 KM podržalo projekat “Moja praksa”, koji direktno doprinosi realizaciji mjere razvoja stručne prakse u oblasti visokog i srednjeg obrazovanja.

“To je mjera Omladinske politike Republike Srpske kojom se osigurava veća povezanost sistema obrazovanja sa tržištem rada, kao jednog od osnovnih preduslova za realizaciju strateškog cilja – povećanje zapošljivosti mladih”, rekla je Maleševićeva. Ona je pojasnila da zapošljivost mladih podrazumijeva sposobnost pojedinca da se samostalno kreće kroz tržište rada i ostvari svoj puni poslovni potencijal. “Glavni problem zbog kojeg mladi nakon završetka fakulteta duže čekaju na zaposlenje je taj što poslodavci daju prednost onima koji su već imali određeno radno iskustvo”, rekla je Maleševićeva. Ona je dodala da će ova akademija, koja se realizuje u okviru projekta “Moja praksa”, doprinijeti da studenti uz sticanje obrazovanja i diplome imaju i radno iskustvo, koje poslodavci traže.

Projekt menadžer u Centru za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjaluci, Predrag Govedarica, rekao je da za akademiju postoji veliko interesovanje studenata, te da su već pristigle 94 prijave, a da ima 16 mjesta. “Selekciju studenata koji će pohađati akademiju vršiće predstavnici Inovacionog centra Banjaluka. Studenti tehničkih nauka su u blagoj prednosti, ali ćemo nastojati da svima omogućimo da uđu u konkurenciju”, rekao je Govedarica. Govedarica je istakao značaj ove akademije, koja će za studente biti jedinstvena prilika da na praktičan način spoznaju sve prednosto tri-de modelovanja, na kvalitetnoj opremi i materijalu.

Rok za prijavu za “3D Academy” je 27.04.2018. godine, a detalji poziva dostupni su na sljedećem linku