Od 4-7. juna 2018. godine u Podgorici je održana Ljetnja škola o transferu tehnologija namijenjena predstavnicima kancelarija za transfer tehnologija pri univerzitetima, fakultetima, istraživačkim institutima i drugim relevantnim akterima na zapadnom Balkanu. Ljetnja škola jedna je od aktivnosti EU4TECH projekta kojim je obuhvaćeno 6 zemalja i oko 15 institucija, uključujući i Univerzitet u Banjoj Luci.

Na Ljetnjoj školi okupljeni su se upoznali sa osnovnim postavkama transfera tehnologija, različitim načinima i sredstvima pomoću kojih se on ostvaruje te važnim izazovima i rješenjima korisnim za slične procese. Razmjenjujući iskustva, učesnici iz zemalja regiona zaključili su da se sreću sa sličnim preprekama u svom radu. Ova prilika za upoznavanje koristiće im kako bi kroz razmjenu iskustava ojačali svoje kapacitete te brže napredovali ka uspostavljanju infrastrukture koja podržava proces transfera tehnologija pri svojim institucijama.

Predstavnica Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci, Nikolina Garača, smatra da su iskustvo, znanja i kontakti stečeni na Ljetnjoj školi od velikog značaja ne samo za Centar, nego za cijeli Univerzitet i sve istraživače: „Transfer tehnologija je kontinuiran, regulisan i podržan proces pri mnogim univerzitetima u Evropi i svijetu. On ne samo da donosi dodatnu dobit univerzitetima, nego unaprjeđuje kvalitet njihovih usluga, naučno-istraživačkog rada te pospješuje ugled univerziteta. To su samo neki od važnih razloga zašto bi transfer tehnologija trebalo podržati na Univerzitetu u Banjoj Luci.“

Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci, između ostalog, pruža podršku inovatorima i preduzetnim mladim ljudima u razradi i razvoju poslovnih ideja te organizuje i koordiniše sprovođenje postupka patentiranja, licenciranja i transfera znanja između obrazovnog sektora i privrede.