Predstavnici Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija Banja Luka mr Anđela Pepić, rukovodilac i projekt menadžer Predrag Govedarica, posjetili su u srijedu, 6. juna 2018. godine sjedište Instituta za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine u Mostaru.

Na zajedničkom sastanku sa rukovodstvom Instituta dogovorena je saradnja Centra i Instituta u vidu organizovanja edukacijskih modula o aspektima zaštite intelektualnog vlasništva koji bi bili realizovani na Univerzitetu u Banjoj Luci, sa predavačima koje predloži Institut, a namijenjeni nastavnicima i saradnicima, te studentima Univerziteta u Banjoj Luci. Takođe, dogovoreno je da Centar i Institut do kraja 2018. godine zajednički organizaciju međunarodni seminar o zaštiti intelektualnog vlasništva na Univerzitetu u Banjoj Luci kao domaćinu i suorganizatoru, a namijenjen akademskoj, privrednoj i inovatorskoj publici iz cijele BiH.

Saradnja Centra i Instituta je dogovorena u cilju uzajamnog doprinosa jačanju uloge u sistemu intelektualne svojine i upoznavanja Univerziteta u Banjoj Luci sa stanjem i trendovima u zaštiti prava intelektualne svojine.