Studijski program sociologije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Centrom za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci organizuju konkurs za najbolje radove iz sociologije u Republici Srpskoj.

Tema ovogodišnjeg konkursa je Savremene tehnologije i društvene promjene.

Tema može biti formulisana i obrađena na različite načine. Kandidati mogu da urade svoja istraživanja tako što će promišljati teorijsko značenje pojmova ili ovu temu istražiti empirijski, odnosno analizirati preko nekog od užih pitanja koja se odnose na sljedeće oblasti:
•    Tranzicija ka postindustrijskom društvu;
•    Tehnološke promjene i stvaranje novih društvenih klasa i slojeva;
•    Informatičke promjene i digitalna transformacija rada u savremenom društvu;
•    Uspon tehnologije i aktivizam kod mladih u Republici Srpskoj;
•    Kreativne industrije i transformacija umjetničkog djela;
•    Protivrječnosti razvoja novih tehnologija;
•    Društvene mreže i savremeno komuniciranje mladih;
•    Uloga mladih u razvoju koncepta „pametnog grada“.

Prijave radova na konkurs se podnose do 15.12.2018. godine na e-mail adresu: bojana.vukojevic@fpn.unibl.org, a završeni radovi se moraju predati najkasnije 15.02.2019. godine, na navedenu e-mail adresu i poštom ili lično na adresu: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000, Banja Luka, Republika Srpska, sa naznakom „Konkurs za najbolji rad iz sociologije“.