U svečanoj sali Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, 5. aprila 2019. godine održano je finalno predstavljanje najboljih radova koji su odabrani na konkursu za najbolji rad iz sociologije srednjoškolaca u Republici Srpskoj.

Nakon predstavljanja pet najbolje ocijenjenih radova i vijećanja komisije, donesena je odluka o najboljim radovima.

Prvo mjesto pripalo je Anastasiji Cerovini, učenici Gimnazije ”Filip Višnjić” iz Bijeljine, za rad pod nazivom ”Društvene mreže i savremeno komuniciranje mladih”. Ona je nagrađena sa novčanom nagradom od 200 KM i knjigom.

Drugo mjesto osvojio je Bojan Ramić, učenik Gimnazije Banja Luka, sa radom na temu „Tranzicija ka postindustrijskom društvu“, a za šta je nagrađen sa tablet uređajem i knjigom.

Treće mjesto su podijelili sljedeći kandidati: Goran Novaković iz SŠC ”Vuk Karadžić” iz Lopara sa radom na temu ”Kreativne industrije i tranformacija umjetničkih djela”, Davor Cvijanović iz Medicinske škole u Doboju sa radom „Društvene mreže i savremeni načini komuniciranja“ i Tamara Tomić, takođe učenica Medicinske škola Doboj sa radom „Aktivizam mladih i komunikacija bazirana na savremenoj tehnologiji“. Svi kandidati koji su osvojili treće mjesto, kao i mentori svih pet učenika su nagrađeni sa po jednom knjigom.

Svrha ovog projekta je da se doprinese boljoj povezanosti akademske zajednice i srednjoškolaca u Republici Srpskoj, prepoznaju talenti u oblasti sociologije i nagrade radovi najboljih učenika srednjih škola i njihovih profesora sociologije. Konkurs na temu „Savremene tehnologije i društvene promjene“ je trajao od novembra 2018. godine do februara 2019. godine, a organizatori su Studijski program Sociologija i Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci.

Koordinator događaja je bila Bojana Vukojević, ma, viši asistent na studijskom programu Sociologija, a tročlanu komisiju su činili dr Duško Trninić, vanredni profesor, dr Ranka Perić-Romić, docent i dr Dalibor Savić, viši asistent na studijskom programu Sociologija.