Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija


Naš tim

Anđela Pepić

Rukovodilac centra

Anđela Pepić je rukovodilac Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci. Prethodno je bila angažovana kao projekt menadžer i istraživač na projektima pri Institutu za društvena istraživanja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. U periodu od 2008-2013. godine radila je kao koordinator za Bosnu i Hercegovinu u okviru Regionalnog programa podrške društvenim istraživanjima (Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans (RRPP)) pri Centru za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.

Završila je osnovne studije ekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, te master studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno pohađa doktorske studije društvenih nauka (istraživačka oblast – sociologija) pri Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. U svom istraživačkom radu fokusirana je na ekonomska i socijalna prava, rad, radna prava i radništvo, te uticaj globalizacije i društvenih promjena na radništvo.

Posjeduje dugogodišnje iskustvo u upravljanu projektima i pisanju projektnih prijedloga.

Predrag Govedarica

Stručni saradnik - projekt menadžer

Predrag Govedarica je projekt menadžer u Centru za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci. Dugo godina je bio aktivan u NVO sektoru, studentskom i omladinskom organizovanju gdje je učestvovao na mnogim domaćim i međunarodnim projektima. Obavljao je funkciju direktora Centra za edukacije, inovacije i preduzetništvo u Istočnom Sarajevu a trenutno je član HERE grupe (Ekspert za reformu visokog obrazovanja ) u BiH pri nacionalnoj Erasmus+ kancelariji.

Kroz svoj rad na Univerzitetu u Banjoj Luci, posebno se fokusira na saradnju Univerziteta i privrede, te na razvoju preduzetništva.

Nikolina Garača

Volonterka

Nikolina Garača volontira u Centru za preduzetništvo i transfer tehnologija od marta 2018. godine. Diplomirala je na odsjeku za primijenjeni socijalni rad na Sheridan College-u u Kanadi, a trenutno završava studij psihologije pri Univerzitetu u Banjoj Luci. Nikolina posjeduje višegodišnje iskustvo u direktnom radu sa mladima, studentima i nezaposlenima, naročito u oblastima ličnog osnaživanja, prepoznavanja kompetencija i profesionalnog usmjeravanja. Certifikovana je za rad u ulozi savjetnice za Pasoš kompetencija. Kroz angažman u nevladinom sektoru stekla je vještine potrebne za pripremu i upravljanje manjim projektima te za rad u raznolikim timskim okruženjima.

Mi tražimo nove talente

CPTT radi na podsticanju osnivanja univerzitetskih preduzeća (spin-off i start-up), te kroz sinergiju sa funkcijom transfera tehnologija i znanja radi na prenosu i komercijalnom iskorišćavanju rezultata istraživanja nastalih na Univerzitetu. Dodatno, CPTT radi na podsticanju i podršci osnivanja studentskih preduzeća.

KONTAKTIRAJ NAS