Dana 5. decembra 2018. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci, održan je sastanak tima za za istraživanje opravdanosti osnivanja univerzitetskih preduzeća.

Sastanku su pored predstavnika Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija i Pravne službe Rektorata UNIBL, prisustvovali i članovi sa Medicinskog, Poljoprivrednog, Tehnološkog, Filozofskog, Šumarskog, Pravnog, Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta i Fakulteta političkih nauka.

Na sastanku se razgovaralo o pravnom aspektu osnivanja univerzitetskih preduzeća, o mogućim modelima kao i o neophodnim preduslovima koji su potrebni za osnivanje univerzitetskih preduzeća.