Dvodnevna radionica „Transfer znanja za potrebe razvoja turizma u zaštićenom području“, održana je 28. i 29. januara 2020. godine na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo u Trebinju i u Nacionalnom parku ,,Sutjeska’’.

Riječ je o radionici u organizaciji Univerziteta u Banjoj Luci, a u sklopu projekta finansiranog od strane Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Tokom ove radionoce održana su predavanja o mogućnostima razvoja turizma u zaštićenim područjima Republike Srpske, značaju biljnog i životinjskog svijeta na razvoj ove vrste turizma te koliko su istorijski spomenici značajan element za razvoj turizma u zaštićenim područjima.

,,Događaj je bio namijenjen radnicima u oblasti turizma koji su imali priliku da čuju najnovije pravce u kojim treba da se razvijaja turizam u zaštićenom području kao i kako se trebaju razvijati turistički potencijali Srpske“, rekao je viši stručni saradnik za preduzetništvo, Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci Predrag Govedarica.

Profesor Gimnazije Banja Luka i viši asistent na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci mr Danilo Kovač, govorio je na temu  „Istorijski spomenici kao značajan element za razvoj turizma u zaštićenom području“, dok je o mogućnostima razvoja turizma u zaštićenim područjima RS govorio direktor Visoke škole za turiizam i hotelijerstvo u Trebinju prof. dr Obren Gnjato.