U ponedjeljak, 18. juna 2018. godine, predstavnice Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija (CPTT) Univerziteta u Banjoj Luci održale su radionicu na temu pisanja kvalitetnog CV-a, motivacionog pisma i pripreme za intervju za posao. Radionica je održana u sklopu „Positive Vibes“ događaja kojeg priprema i realizuje Inovacioni Centar Banja Luka (ICBL).

Učesnici na radionici dobili su praktične savjete i pomoć dok su uređivali svoju prijavnu dokumentaciju. Anđela Pepić, iz perspektive rukovodioca CPTT, i Nikolina Garača, volonterka u CPTT, vodile su radionicu prikazujući konkretne primjere toga šta jeste, a šta nije poželjno raditi prilikom traženja posla. Sa prisutnima su razgovarale o važnosti dobro napisanog motivacionog pisma, o njegovim dijelovima, ali i o tehnikama za lakše i efikasnije pisanje istog. Učesnici su pokazali naročitu zainteresovanost za demonstraciju intervjua za posao, čime su nakon radionice bili izuzetno zadovoljni.