U periodu od 13.6.2018. do 15.6.2018. godine, generalni sekretar Univerziteta u Banjoj Luci mr Đorđe Markez i Predrag Govedarica projekt menadžer u Centru za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci, boravili su u Beogradu u posjetu projektnoj kancelariji Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prilikom posjete, održani su sastanci sa gospođom Marijom Šola-Spasić, projekt menadžerom. Na sastaku su razmijenjena iskustva, te dogovorena saradnja za budući period. Poseban fokus sastanka je bio na temu apliciranja na Erasmus+ i Horizont 2020 programe, sa posebnim osvrtom na značaj „Marija Sklodovska-Kiri“ pozive. Razmijenjena su iskustva po pitanju pravne legislative, oblika ugovora i angažmana na projektima, kao i o postojanju i funkcionisanju kancelarije-centra za preduzetništvo i transfer tehnologija, tzv. Technology Transfer Office (TTO). Razgovarano je o modelima finansiranja, materijalno-finansijskom poslovanju i intergraciji Univerziteta odnosno o prednostima i nedostacima integrisanog Univerziteta, naročito u kontekstu mogućnosti apliciranja na različite grantove.

Posjeta Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je dio aktivnosti na realizaciji projekta „Podrška implementaciji COST akcije: The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence (BESTPRAC)“ koji realizuje Univerzitet u Banjoj Luci uz finansijsku podršku Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.