Univerzitet u Banjoj Luci i Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka, a pod pokroviteljstvom  Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, sprovodi program „3D Academy“ u cilju upoznavanja studenata Univerziteta u Banjoj Luci sa 3D tehnologijama.

Šta je program “3D Academy?”

3D Academy  je skup radionica i predavanja sastavljenih od 8 modula, namijenjenih edukaciji u području 3D tehnologija.

Pod 3D tehnologijama uključujemo:

 • 3D modelovanje – „hard surface“ i „sculpt“
 • 3D vizuelizacija – teksture, svjetlo, render, postprodukcija
 • 3D skeniranje i obrada 3D skeniranih modela
 • 3D štampanje – priprema modela, štampanje, održavanje štampača
 • Upoznavanje 3D tržišta – freelance, zaposlenje, samostalna prodaja 3D modela

Cilj programa:

Cilj programa “3D Academy” je upoznati polaznike s 3D tehnologijama, te im osigurati sticanje znanja i vještina koja će im nakon završenog kursa omogućiti samostalan rad u tom području.

Ishodi programa: 

 1. Visoka osposobljenost za napredne tehnike modelovanja u aplikaciji 3ds Max
  2.
  Potpuna osposobljenost za 3D štampanje (priprema, štampanje, održavanje 3D štampača)
  3. Osnovno poznavanje 3D vizuelizacije
  4. Osnovno poznavanje 3D skeniranja
  5. Poznavanje internacionalnog 3D tržišta i mogićnosti za rad / zaradu na osnovu stečenih znanja.
  6. Jednomjesečno radno iskustvo na poziciji 3D-modelar na realnim projektima.

Održavanje programa: 

Program će trajati od 11.03.2019. do 26.07.2019. u prostorijama Inovacionog centra u Banjaluci (ICBL), Mladena Stojanovića 4.

Predviđeni angažman tokom obuke je:

 • predavanja i vježbe u Inovacionom centruBanja Luka, 3 puta sedmično od 17:00h do 19:00 časova.
 • samostalan rad (obavezni zadaci nakon svakog predavanja). Kandidatima koji nemaju računar zadovoljavajućih karakteristika biće omogućeno korišćenje računara u Inovacionom centru (planirano minimalno 18 časova sedmično).

Kandidati koji uspješno završe obuku (redovno prisustvo i redovan samostalan rad su obavezan uslov) stiču pravo na obavljanje stručne prakse u trajanju od mjesec dana u kompaniji MEDIA LAB.

Nakon uspješno završene prakse postoji mogućnost stalnog zaposlenja u kompaniji MEDIA LAB.

Način prijave: 

Program je namjenjen studentima javnog univerziteta, a prijava treba da sadrži sljedeće:

 1. Ispunjen prijavni obrazac 
 2. Uvjerenje sa fakulteta o godini studiranja i položenim ispitima, koje nije starije od 3 mjeseca
 3. CV sa slikom, detaljnim podacima o prethodnom formalnom i neformalnom obrazovanju, praksama i radnom iskustvu.
 4. Motivaciono pismo od maksimalno 200 riječi, koje sadrži  razlog prijave na akademiju, kao i šta kandidat planira da ostvari sa stečenim znanjima.

Sve dokumente potrebno je dostaviti u PDF formatu na e-mail adresu: dragana.ilibasic@icbl.ba

Prijave su otvorene do 25.02.2019.

Svi kandidati koji prođu prvi krug će biti pozvani na intervju, kako bi finalizovali proces selekcije učesnika. Intervju će biti održan u periodu 26.02.2019. do 04.03.2019. 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem:

E-mail:

dragana.ilibasic@icbl.ba

valentina.pesevic@unibl.org

Telefon:

051 340 605