Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci (CPTT) u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka (ICBL) organizuje program ”Moja praksa” s ciljem da studentima završnih godina Univerziteta u Banjoj Luci pruži jedinstvenu priliku za sticanje praktičnog radnog iskustva u kompanijama.

Program finansijski podržava Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

Program ”Moja praksa” sačinjen je iz dva dijela: teorijskog i praktičnog. Teorijski dio obuhvata edukacije iz oblasti timskog rada i projektnog menadžmenta. Svrha ovih edukacija jeste da se učesnici programa osposobe za praktični dio programa ”Moja praksa” budući da svaki učesnik dobija određen zadatak (projekat) koji treba da realizuje u toku trajanja prakse.

Razlozi zbog kojih studenti treba da se prijave su sljedeći:
•    da iskoriste svoja znanja i vještine i steknu nova;
•    da stvore poslovne kontakte;
•    da upotpune svoju biografiju (CV) radnim iskustvom;
•    da povećaju svoje šanse za buduće zaposlenje i
•    da iskuse kako izgleda stvarni poslovni svijet.

Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka ovim putem poziva sve zainteresovane studente da se prijave na program „Moja praksa“.

Poziv je otvoren od 15. marta 2018. do 15. aprila 2018. godine. Prijave (CV i motivaciono pismo) možete dostaviti elektronskom poštom na cptt@unibl.org ili lično, svakog radnog dana od 8:30 do 15:30 časova u kancelariju Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A (baraka iza zgrade Rektorata).