Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija organizuje radionicu pod nazivom Od ideje do komercijalizacije – edukativni moduli o zaštiti intelektualnog vlasništva, koja će se se održati u utorak, 18.06.2019. godine u sali broj 8 u prostorijama Rektorata, sa početkom u 10 časova.

Zainteresovani treba da potvrde svoje učešće na radionici na imejl adresu milica.maric@unibl.org do petka, 14.06.2019. godine, do 16 časova.

 

 

                                                                               D N E V N I R E D

 

10.00–10.30 – Registracija učesnika

10.30–10.50 – Uvodna obraćanja (predstavnici Rektorata)

10.50–11.20 – Modul I: Autorska prava i zaštita autorskih prava istraživača, dr Jovan Šarac, advokat i patentni zastupnik

11.20–11.50 – Modul II: Patenti i zaštita patenata, Snježana Stanojević, stručni saradnik za patente u Institutu za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine

11.50–12.20 – Modul III: Dizajn i zaštita dizajna, Goran Trifković, stručni saradnik za industrijski dizajn u Institutu za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine

12.20–12.35 – Pauza

12.35–13.05 – Modul IV: Komercijalizacija intelektualne svojine, mr Đorđe Markez, generalni sekretar Univerziteta u Banjoj Luci

13.35–14.05 – Modul V: Intelektualno vlasništvo u polju informacionih tehnologija, dr Jovan Šarac, advokat i patentni zastupnik

14.05–14.30 – Diskusija i zaključci