Seminar pod nazivom „Transfer tehnologije i uticaj prava intelektualne svojine na nacionalnu ekonomiju“, biće održan 30. oktobra 2018. godine u 11 časova, u sali broj 8  Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci.

Organizator ovog seminara je Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija, Univerziteta u Banjoj Luci u  saradnji sa Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i Evropskom kancelarijom za patente.

Pozivamo vas da svojim učešćem doprinesete boljem informisanju u oblasti transfera tehnologija i intelektualne svojine.