Preduzetništvo


Naše usluge

CPTT u ovom segmentu obezbjeđuje saradnju naučno-nastavnog osoblja i studenata Univerziteta sa privrednim subjektima, unutar Republike Srpske/BiH, ali i šire kroz:

Uspostavljanje saradnje bazirane na istraživanju i obrazovanju
Organizaciju studentskih posjeta preduzećima
Uspostavljanje funkcionalne baze podataka iz oblasti preduzetništva, inovacija i transfera tehnologija
Povezivanje Univerziteta sa privrednim subjektima i koordinaciju aktivnosti za potrebe zajedničkih istraživačkih projekata
Povezivanje istraživača, master studenata i doktoranada sa privrednim subjektima za potrebe istraživanja i izrade master radova i doktorskih disertacija usmjerenih na rješenje konkretnog problema u određenom privrednom subjektu
Transfera tehnologija i inovacija nastalih u okviru univerzitetskih istraživačkih projekata prema zainteresovanim privrednim subjektima, a u saradnji sa CPTT funkcijom fokusiranom na transfer tehnologija i znanja