Obavještavamo sve studente završnih godina fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci da je rok za prijavu na program “Moja praksa” produžen do 23. aprila. Naročito ohrabrujemo studente sljedećih fakulteta ili usmjerenja da se prijave:

  • Ekonomski fakultet,
  • Fakultet političkih nauka – smjer novinarstvo,
  • Grafički dizajn,
  • AGGF – smjer građevinarstvo,
  • Mašinski fakultet – proizvodni smjer ili mehanička obrada drveta.

Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci (CPTT) u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka (ICBL) organizuje program „MOJA PRAKSA“ s ciljem da studentima završnih godina pruži jedinstvenu priliku za sticanje praktičnog radnog iskustva u kompanijama. Program finansijski podržava Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

Program „Moja praksa“ sačinjen je iz dva dijela: teorijskog i praktičnog. Teorijski dio obuhvata edukacije iz oblasti timskog rada i projektnog menadžmenta. Svrha ovih edukacija jeste da se učesnici programa osposobe za praktični dio programa „Moja praksa“ budući da svaki učesnik dobija određen zadatak (projekat) koji treba da realizuje u toku trajanja prakse. Razlozi zbog kojih studenti treba da se prijave su sljedeći:

  • da iskoriste svoja znanja i vještine i steknu nova;
  • da stvore poslovne kontakte;
  • da upotpune svoj CV radnim iskustvom;
  • da povećaju svoje šanse za buduće zaposlenje i
  • da iskuse kako izgleda stvarni poslovni svijet.

Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka ovim putem poziva studente da se prijave na program „Moja praksa“.

Poziv je otvoren do 23. aprila 2018. godine. Prijave (CV i motivaciono pismo) možete dostaviti na e-mail adresu cptt@unibl.org ili lično, svakog radnog dana od 8:30 do 15:30 časova u kancelariju Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Bulevar vojvode Petra Bojovića 1А (baraka iza zgrade Rektorata).