Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija (CPTT) Univerziteta u Banjoj Luci, zajedno sa Centrom za projekt menadžment i preduzetništvo (CPME) Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, je partner na projektu “Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom” (eng. “Accelerating Progress on Tobacco Taxes in Low-and Middle Income countries“). Projekat je dio međunarodne inicijative, a na prostoru Zapadnog Balkana regionalnom mrežom s fokusom na oporezivanje duvana i duvanskih proizvoda koordiniše Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija. Univerzitet u Banjoj Luci (CPTT i CPME) je zadužen za istraživanje i provođenje aktivnosti koje se odnose na područje Bosne i Hercegovine. 

Cilj istraživanja i drugih aktivnosti na projektu jeste obezbijediti visoko-kvalitetne i pristupačne radove, te sažetke javnih politika sa preporukama kako za donosioce politika na vlasti, tako i za civilno društvo. Istraživačka komponenta je fokusirana na jaz u istraživanju o ekonomskim i fiskalnim aspektima politika oporezivanja duvana i duvanskih proizvoda u ciljanim državama s ciljem obezbjeđenja adekvatnih ulaznih informacija za stvaranje efektivnijih politika oporezivanja u ovoj oblasti. Istraživačke teme uključuju troškove i koristi duvana i oporezivanja duvana za budžete ciljanih država, uticaji na rad, nelegalna trgovina i sivo tržište, poštivanje zakonskih odredbi od strane duvanske industrije, uključujući i izbjegavanje poreza, te uticaj akciza na duvan i duvanske proizvode na nejednakost. 

Trajanje projekta: 01.01 – 31.12.2018. godine

Projektni tim UNIBL:

  1. mr Anđela Pepić, CPTT, rukovoditeljka projekta za BiH
  2. Prof.dr Saša Petković, CPME Ekonomski fakultet, rukovodilac istraživačkog tima
  3. Prof.dr Jovo Ateljević, CPME Ekonomski fakultet, stariji istraživač
  4. Doc.dr Dragan Gligorić, CPME Ekonomski fakultet, istraživač
  5. mr Borislav Vukojević, Fakultet političkih nauka, istraživač

Zvanični sajt projekta: http://tobaccotaxation.org/