Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci, u okviru projekta sufinansiranog od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, organizuje radionicu na temu ”Inovacije i transfer znanja i tehnologija – primjeri iz prakse”. 

Radionica će se održati 11. aprila 2018. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, u sali br. 8 Rektorata (II sprat), sa početkom u 10 časova. 

Cilj radionice je doprinijeti razvoju i unaprjeđenju inovacionog ekosistema u Republici Srpskoj kroz produbljivanje znanja neophodnog za važan korak u procesu transfera znanja i tehnologija – zaštiti intelektualnog vlasništva, te predstaviti zainteresovanim istraživačima, inovatorima i privrednicima praktične aspekte procesa zaštite intelektualnog vlasništva, razvoja inovacija i transfera tehnologija i znanja, te ih na taj način podstaći na aktivniji angažman u ovom polju.

U tom kontekstu, radionica će okupiti istraživače sa Univerziteta u Banjoj Luci, privrednike, predstavnike Privredne komore Republike Srpske, predstavnike Saveza inovatora Republike Srpske, nadležnih ministarstava, te druge zainteresovane aktere, kako bi se razmjenila iskustva u ovoj oblasti i iscrtali mogući pravci adresiranja gore navedenih tema.

Zbog ograničenog broja raspoloživih mjesta, molimo sve zainteresovane da potvrde učešće najkasnije do 07. aprila 2018. godine putem e-pošte: cptt@unibl.org i andjela.pepic@unibl.org ili putem telefona +387 65 824 782.

Nacrt programa radionice možete preuzeti ovdje.

Kontakt osoba:

Anđela Pepić
Rukovodilac
Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija
Univerzitet u Banjoj Luci
Tel: +387 (0) 51 34 99 72
Mob: +387 (0) 65 82 47 82
E-pošta: andjela.pepic@unibl.org