Predstavnici Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija Banja Luka mr Anđela Pepić, rukovodilac i projekt menadžer Predrag Govedarica boravili su 12. juna 2018. godine u posjeti tehnološko-razvojnom centru Sveučilišta u Osijeku – Tera Tehnopolis d.o.o

Tokom posjete i sastanka sa direktorom Tera Tehnopolis, prof. Ivanom Štefanićem dogovorena je saradnja Centra i Tera Tehnopolis kroz učešće studenata Univerziteta u Banjoj Luci u takmičenju pisanju studentskih poslovnih planova Budi uzor®. Budi uzor® je međunarodna izložba inovacija, prototipova i poslovnih planova namijenjena inovatorima i nositeljima poslovnih ideja koji žele ispitati tržišnu vrijednost svoje inovacije i započeti poslovanje. Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija će u ovom procesu proslijeđivati informacije od značaja za samo takmičenje i učešće studenata u istom, te će zainteresovanim studentima Univerziteta u Banjoj Luci pružiti svu podršku u prijavi za takmičenje i pripremi poslovnih planova. 

Takođe, dogovorena je saradnja i kroz povezivanje preduzetnički orijentisanih studenata Univerziteta u Banjoj Luci sa preduzetnicima iz Hrvatske preko Tera Tehnopolis kroz program Erazmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs) program u okviru kojeg je moguće da zainteresovani studenti sa poslovnom idejom i razvijenim planom se povežu sa preduzetnicima kako bi zajednički razvijali nove proizvode i usluge, te unaprijedili svoje poslovne ideje i poslovanje.