Sastanak na temu ”Strategija razvoja intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini 2020.-2025.godina”, održan je 11. marta 2019. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci.

Na sastanku se između ostalog razgovaralo o pravima zaštite intelektualne svojine na Univerzitetu, kao i o mogućim poboljšanjima, kako bi se postigli što veći ciljevi.

Stručni tim Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo  izrazio je zadovoljstvo na doprinosu Univerziteta u Banjoj Luci u izradi Strategije i nastojanjima da poboljša već postojeće uslove u ovoj oblasti.

Sastanku si ispred Univerziteta u Banjoj Luci, prisustvovali prof. dr Strain Posavljak, prorektor za nastavu i studentska pitanja, mr Đorđe Markez, generalni sekretar, Predrag Govedarica, viši stručni saradnik za razvoj preduzetništva i  Dijana Bilanović, stručni saradnik – projekt menadžer.

Ispred Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, bili su prisutni  Ljubica Kozić, zamjenik direktora Instituta za intelektualno vlasništvo i  Vesna Vuletić – Bebek, Institut za intelektualno vlasništvo.

Ispred Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo ( WIPO ), na sastanku su bili  Silvija Trpkovska, ekspert za izradu Strategije, Romana Matanovac- Vučković, ekspert za izradu Strategije, Željko Topić, ekspert za izradu Strategije i Jovan Šarac, ekspert za izradu Strategije.