Projekat ” Sava Garden –  Regionalni rast kroz ekonomski i ruralni razvoj – ReGERD”  za cilj ima jačanje lokalne saradnje za potrebe pružanja podrške malim i srednjim preduzećima, za poboljšanje inovacija, konkurentost i poslovnog okruženja za razvoj preduzeća, uspostavljanje regionalnog centra za ekonomski i ruralni razvoj, te pružanje usluga podrške poslovanju malim i srednjim preduzećima (MSP).
Nosilac projekta  je Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) iz Banja Luke,  a realizuje se u partnersvu sa opštinama Gradiška, Kozarska Dubica i  Laktaši.
Finasijer projekta je Delegacija Evropske Unije u BiH, kroz program “EU – program podrške lokalnom ekonomskom razvoju BiH”, u trajanju od 30 mjeseci (od 2014. do 2016. godine). Ukupna vrijednost projekta je 1.168.878 KM, od čega je 84% obezbijeđeno od Evropske komisije, a preostalih 16% od ACED-a i ostalih partnera na projektu.
Univerzitet u Banjoj Luci, preko UPC-a, kao član implementacionog odbora i partner na projeku učestvuje u većini aktivnosti u projektu, sa posebnim fokusom na  istraživanje i razvoj. U ovom domenu UPC radi na planiranju, implementaciji, monitoringu i evaluaciji aktivnosti vezanih za transfer znanja, inovacija i tehnologija iz akademske zajednice ka MSP. Glavne aktivnosti u ovom segmentu projekta su:
  • identifikacija potreba MSP za novim tehnologijama, odnosno
    • Istraživanje potreba MSP za inovacijama i novim tehnologijama, i
    • Istraživanje mogućnosti i kapaciteta za transfer znanja sa Univerziteta ka MSP;
  • povezivanje Univerziteta sa MSP – priprema i realizacija usluga obuke i savjetovanja za potrebe preduzeća u oblasti inovacija i transfera tehnologija za 8 preduzeća;
  • priprema preporuka za uvođenje novih tehnologija i razvoj inovacija u 4 preduzeća.
Pored ovih aktivnosti, UPC zajedno sa osobljem fakulteta i instituta, aktivno učestvuje u pružanju svih stručnih usluga ciljnim grupama projekta.
card - upc partner
U okviru projekta predviđena je izgradnja Centra za ekonomski i ruralni razvoj (CERD). CERD će služiti regiji, kao one-stop-shop za razvoj poslovanja, uvođenje inovacija te privlačenje investicija za lokalne preduzetničke inicijative. U okviru CERD-a razviti će se i ponuditi cijeli niz poslovnih usluga za mala i srednja preduzeća sa potencijalom ili već usmjerenim aktivnostima na rast i razvoj. Posebna pažnja će biti posvećena malim i srednjim preduzećima iz oblasti poljoprivrede, prehrane te drugih ključnih ruralnih ekonomskih djelatnosti.

Neke od usluga koje će CERD ponuditi malim i srednjim preduzećima su: promocija inovacija i novih tehnologija, razvoj proizvoda, podrška uvođenju standarda kvaliteta, podrška u poslovnom, finansijskom i izvoznom planiranju, poslovno povezivanje sa tržišnim akterima, povezivanje sa finansijkim institucijama, brendiranje proizvoda, pružanje savjetodavnih usluga, te različitih vidova edukacije za kojima se utvrdi da postoji potreba.

Više informacija o projektu možete naći ovdje.