Anđela Pepić

Rukovodilac centra

Anđela Pepić je rukovodilac Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci. Prethodno je bila angažovana kao projekt menadžer i istraživač na projektima pri Institutu za društvena istraživanja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. U periodu od 2008-2013. godine radila je kao koordinator za Bosnu i Hercegovinu u okviru Regionalnog programa podrške društvenim istraživanjima (Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans (RRPP)) pri Centru za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.

Završila je osnovne studije ekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, te master studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno pohađa doktorske studije društvenih nauka (istraživačka oblast – sociologija) pri Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. U svom istraživačkom radu fokusirana je na ekonomska i socijalna prava, rad, radna prava i radništvo, te uticaj globalizacije i društvenih promjena na radništvo.

Posjeduje dugogodišnje iskustvo u upravljanu projektima i pisanju projektnih prijedloga.