Predrag Govedarica

Stručni saradnik - projekt menadžer

Predrag Govedarica je projekt menadžer u Centru za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci. Dugo godina je bio aktivan u NVO sektoru, studentskom i omladinskom organizovanju gdje je učestvovao na mnogim domaćim i međunarodnim projektima. Obavljao je funkciju direktora Centra za edukacije, inovacije i preduzetništvo u Istočnom Sarajevu a trenutno je član HERE grupe (Ekspert za reformu visokog obrazovanja ) u BiH pri nacionalnoj Erasmus+ kancelariji.

Kroz svoj rad na Univerzitetu u Banjoj Luci, posebno se fokusira na saradnju Univerziteta i privrede, te na razvoju preduzetništva.