Transfer tehnologija i znanja


Aktivnosti

Transfer tehnologija i znanja

Zadatak CPTT u oblasti transfera tehnologija i znanja je da, u saradnji sa istraživačima, istraživačkim grupama aktivnim na Univerzitetu u Banjoj Luci, i stručnim saradnicima angažovanim za razvoj preduzetništva, obezbijedi dalju primjenu razvijenih inovacija, tehnologija i znanja u privredi i društvu uz osiguranje intelektualnih prava.

Centar u segmentu transfera tehnologija i znanja radi prvenstveno na aktivnostima vezanim za upravljanje intelektualnim vlasništvom, te obezbjeđuje funkcionisanje baze za povezivanje i saradnju između obrazovnog, naučno-istraživačkog i privrednog sektora. Centar uspostavlja saradnju sa drugim sličnim kancelarijama u zemlji, regionu, Evropi i svijetu, a za potrebe kontinuiranog učenja i poboljšanja usluga.

KONTAKTIRAJTE NAS