U Beogradu je 11. decembra održana međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Ekonomija oporezivanja duvanskih proizvoda”. Konferencija je okupila preko 50 istraživača i eksperata u oblasti oporezivanja duvana iz čitavog svijeta. Na konferenciji su učestvovali mr Borislav Vukojević i dr Dragan Gligorić, koji su predstavili rezultate Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci (CPTT).

Cilj konferencije bila je diseminacija rezultata istraživanja i dokumenata javnih politika u oblasti oporezivanja duvanskih proizvoda u region Centralne i Istočne Evrope kreatorima politika, predstavnicima međunarodnih organizacija, civilnog društva i istraživača.

Konferencija je bila podijeljena u dvije sesije. Tokom prve sesije prezentovani su rezultati  istraživanja realizovanih u okviru projekta “Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low and Middle-Income Countries” finansiranog od strane University of Illinois, Chicago (UIC), ključnog partnera Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use. U drugoj sesiji prezentovani su rezultati sličnih istraživanja i primjera dobre prakse u oblasti oporezivanja duvanskih proizvoda u drugim zemljama.

Konferencija je ujedno bila i jedinstvena prilika za diskusiju o korišćenju istraživanja u kreiranju javnih politika i analizi u kojoj mjeri se politike oporezivanja duvana zasnivaju na pouzdanim podacima i naučnim analizama. U toku diskusije istaknuto je da se u zemljama CIE naučni rezultati malo koriste u procesima kreiranja javnih politika. Glavni rezultati konferencije ukazuju na neophodnost daljeg istraživanja i jačanja istraživačkih kapaciteta za istraživanja u oblasti oporezivanja duvana u regionu CIE, što bi rezultiralo usvajanjem efikasnih politika u interesu društva.