Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Unvierziteta u Banjoj Luci, u partnerstvu sa Inovacionim centrom Banja Luka, a uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske realizuje program „Moja praksa“. “Moja praksa” predstavlja projekat studentske prakse koja studentima pruža mogućnosti sticanja prvog radnog iskustva u toku školovanja. Cilj projekta je da studenti završnih godina dopune svoju biografiju i steknu dio radnog iskustva u cilju poboljšanja njihove konkurentnosti na tržištu rada po završetku studiranja.  Program čine dva osnova dijela, i to: teoretski dio koji obuhvata obuke iz oblasti timskog rada i projektnog menadžmenta i praktičnog dijela koji se obavlja u preduzećima u trajanju od 160 radnih sati.

Kompanije uvijek daju prednost pri zapošljavanju osobama koji su imale radno iskustvo, a kad pogledamo sa druge strane studenti i mladi ljudi nemaju priliku koja bi im omogućila sticanje prvog radnog iskustva. Ovaj problem je još više izražen jer ne postoje programi koji bi mladim ljudima pružili treninge koji će im da lakše pronađu posao. Zbog toga, kroz ovaj projekat želimo da studentima omogućimo sticanje prvog radnog iskustva, te im na taj način dati šansu da po završetku studiranja već imaju određeno iskustvo prilikom prijave za posao. Inovacioni centar Banja Luka u periodu od 2013. do 2016. godine sproveo 9 ciklusa ovog programa u kome je učestvovalo preko 500 studenata koji su bili na praksi u 70 kompanija. 15% mladih koji su učestvovali u ovom programu su dobili zaposlenje u kompanijama u kojima su obavljali praksu odmah nakon obavljanja prakse. Prema izlaznim upitnicima koje su studenti popunjavali nakon programa 92% studenata je izjavilo da je program bio koristan za njih i da im je pomogao prilikom pronalaska prvog zaposlenja, a 63% poslodavaca je izjavilo da je praksa program koji je koristan za njih i da bi ukoliko se ukaže potreba za novim radnim mjestima u njihovim kompanijama zaposlili praktikante.

Programom “Moja praksa” nastavljamo sa sistemom koji je razvio Inovacioni centar Banja Luka uz dodatno pojačanje angažmanom Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci. Na taj način obezbjeđujemo studentima Univerzteta u Banjoj Luci da dobiju šansu za primjenu svojih znanja u praksi, te osiguravamo da će nakon završenih studija biti aktivni akteri na tržištu rada. Studenti će se moći prijaviti za učešće u programu “Moja praksa” putem javnog poziva koji će biti objavljen polovinom marta 2018. godine. Nakon izbora pristiglih prijava, predviđene su sljedeće aktivnosti:

1. Popunjavanje ulaznih upitnika – Ulazni upitnici će se ispuniti kako bi se procijenio nivo znanja i iskustva studenata prije i poslije programa.
2. Organizovanje obuke iz oblasti projektnog menadžmenta i timskog rada – Studenti će raditi u timu i na konkretnom projektu, te su ove dvije obuke identifikovane kao ključne za uspješnu realizaciju prakse.
3. Praktičan rad u kompanijama u trajanju od 160 radnih sati – Program će trajati 30 radnih dana, odnosno 5-6 radnih sati svaki radni dan. Program će biti fleksibilan u skladu sa obavezama studenata na fakultetima.
4. Prezentacije završenih projekata i popunjavanje izlaznih upitnika. Na kraju programa svaki tim će prezentovati svoj projekat, a svim studentima i mentorima će biti dodijeljeni certifikati.
5. Organizacija okruglog stola na temu prakse i zapošljavanja.

Novosti:

  1. Poziv studentima završnih godina studija Univerziteta u Banjoj Luci za studentsku praksu – ”Moja praksa”. Poziv za prijave otvoren je do 15. aprila 2018. godine.
  2. Poziv studentima Univerziteta u Banjoj Luci za učešće u programu “3D Academy”. Poziv za prijave otvoren je do 27. aprila 2018. godine.
  3. Produžen rok do 23. aprila 2018. godine za prijave za studentsku praksu.
  4. “3D Academy” – prilika studentima da dobiju praktično iskustvo u 3D modelovanju – održan info dan 20. aprila 2018. godine.
  5. Počeo program “3D Academy” 03. maja 2018. godine – Studenti uče o 3D tehnologijama kroz program “3D Academy”
  6. Početak studentske prakse u okviru programa “Moja praksa”
  7. Nakon uspješnog završetka prakse i učešća na 3D akademiji za učesnike programa planirana je dodjela sertifikata 09. jula 2018. godine – Sertifikati za polaznike programa “Moja praksa”
  8. Uručeni sertifikati studentima u okviru projekta “Moja praksa”