NORBAS projekat za svrhu ima izgradnju platforme za saradnju i razvoj visokoškolskih institucija  iz Bosne i Hercegovine i Srbije (BAS) i Norveške (NOR). Saradnja je predviđena  u zajedničkim istraživačkim i obrazovnim aktivnostima te kao povezivanje sa preduzećima iz sektora informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT). Svrha ovih aktivnosti je  jačanje uloge univerziteta u privrednom i društvenom razvoju,  sa fokusom na razvoj kapaciteta elektrotehničkih fakulteta.

Nosilac projekta je Norveški univerzitet za tehničke nauke u Trondhajmu (NTNU), a glavni partneri Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci (ETFBL) i  Elektronski fakultet u Nišu (ELFAK). Kao pridruženi partner Univerziteta u Banjoj Luci (UBL) u projektu učestvuje i Inovacioni centar Banja Luka (ICBL). UPC je koordinator ovog projekta ispred UBL.

Implementacija je projekta je počela u januaru 2012 i trajati će do  decembra 2015 godine. Troškove projekta pokriva vlada kraljevine Norveške kroz HERD IKT program Ministarstva vanjskih poslova. Ukupna vrijednost projekta je oko  1 600 000,00 BAM.

Fokus projekta  kao i ukupnog HERD programa je na

  • Jačanju kapaciteta univerziteta za obrazovanje radne snage sa adekvatnim inovacionim kvalifikacijama za tržište rada;
  • Jačanje naučno-istraživačkih kapaciteta univerziteta sa zapadnog Balkana;
  • Izgradnja infrastrukture za saradnju univerziteta sa privredom i transfer znanja i tehnologija.

Jačanje kapaciteta za obrazovanje radne snage se odnosi na povećavanje atraktivnosti studijski programa na ETFBL i ELFAK.  Ovo podrazumijeva razmjenu iskustava nastavnog osoblja u realizaciji nastave, poboljšanje postojećih i uvođenje novih predmeta sa laboratorijskim vježbama i prikladnim priručnicima razvijenim kroz saradnju partnera. Osim direktnog poboljšanja kvaliteta nastave, projekat podrazumijeva i uvođenje dodatnih prilika za projekte i prakse u privredi za studente ovih fakulteta; te integrisanje rezultata naučno-istraživačkog rada nastavnog osoblja u predmete dokstoskih studija.

Kapacitete za saradnju istraživačkih grupa u oblasti IKT na partnerskim univerzitetima realizujemo kroz razvoj mladih istraživača (odnosno zajedničke doktorske studije za 4 doktoranda), realizaciju zajedničkih istraživačkih aktivnosti i projekata, studijske posjete istraživača, te stvaranje osnove za buduću saradnju kroz EU projekte.

Saradnja sa privredom će se jačati kroz uspostavljeni centar za transfer tehnologija u ICBL-u, a u toku je i osnivanje kancelarije za transfer tehnologija na Univerizitu u Banjoj Luci.  Osim podrške transferu tehnologija od akademske zajednice ka privredi, ovaj dio projekta obuhvata  i transfer znanja kroz saradnju na zajedničkim istraživačkim projektima, te programe obuke za naučnike i privrednike kako bi smo podstakli realizaciju ovaku saradnju.

Za više informacija o projektu posjetite internet stranicu http://norbas.elfak.ni.ac.rs/