TEMPUS projekat «iDEA Lab» odnosno «Razvoj studentskog preduzetništva i otvorenih inovacija u saradnji univerziteta i privrede», je fokusiran na kreiranje mreže centara, Laboratorija ideja, u svrhu pružanja podrške generisanju i komercijalizaciji inovativnih poslovnih ideja studenata.

Partneri projekta su 3 visokoškolske ustanove iz Srbije, 2 iz BiH i jedan iz Crne Gore, predstavnici 8 organizacija javnog i privatnog sektora iz ovih zemalja, uključujući studentske asocijacije, te iz EU – 3 univerziteta i 3 druga partnera. Nosioc projekta je Univerzitet u Novom Sadu. Predviđeno je trajanje projekta od 36 mjeseci sa početkom u januaru 2014-te godine.

Aktivnosti projekta obuhvataju

  • obezbjeđivanje održivosti rezultata projekta, uključujuči i izradu strategije održivosti,
  • uključivanje laboratorije ideja u obrazovni proces, izgradnju partnerstava sa preduzećima i institucijama,
  • procjena potreba preduzetnika i privrede za edukacijom i uslugama u zemljama Zapadnog Balkana,
  • uspostavljanje, organizaciju rada realizaciju pogramskih aktivnosti Laboratorije ideja,
  • razvoj i realizaciju obuka i materijala za studente,
  • razvoju virtuelne platforme za korisnike laboratorije,
  • organizaciju obuke za osoblje Laboratorije,
  • razvoj Regionalnog tržišta ideja, diseminacije i umrežavanja,
  • realizaciju regionalnog takmičenja sa pokretanje preduzeća za studente i
  • organizaciju konferencije sa implementatore Otvorene inovacije.