Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske putem Konkursa za finansijsku podršku projekata razvoja tehnologija, nabavke opreme i učešća na stručnim skupovima o razvoju tehnologija u Republici Srpskoj za 2017. godinu odobrilo je za sufinansiranje projekat Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci (CPTT) za organizaciju radionice “Inovacije i transfer znanja i tehnologija – primjeri iz prakse”. 

Istraživači i inovatori su u većini slučajeva fokusirani na svoj istraživački i inovatorski rad, odnosno kako pronaći alternativna rješenja na postojeće probleme u procesima, metodama, tehnologijama i društvenim izazovima. Ni jedni ni drugi u momentu razvoja inovativnog procesa ili proizvoda, najčešće ne obraćaju pažnju na potrebu zaštite intelektualnog vlasništva, niti se detaljnije udubljuju u to šta sve taj proces zahtijeva dok se ne suoče s realnošću procesa patentiranja i zaštite stvorenog intelektualnog vlasništva. Nažalost, kako je prepoznato i u samoj Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021. godine “Znanje za razvoj” broj patenata i zahtjeva za zaštitu intelektualnog vlasništva, te prihoda ostvarenih od licenci su na nezavidno niskom nivou kako u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini (RS/BiH), tako i u ostatku zemalja Zapadnog Balkana. Kako bi se podstakli istraživači i inovatori da se aktivnije angažuju oko zaštite intelektualnog vlasništva, neophodno je da imaju pristup detaljnim informacijama o postojećem zakonskom okviru i standardima na nivou BiH, ali i na nivou Evropske organizacije za zaštitu intelektualnog vlasništva i Svjetske organizacije za zaštitu intelektualnog vlasništva (EPO i WIPO). Takođe, kako bi izbjegli moguće probleme prilikom sprovođenja procedure zaštite intelektualnog vlasništva, neophodno je da istraživači i inovatori budu svjesni i mogućih zamki, reagovanja konkurencije (naročito u situacijama kada se inovacija i patentiranje radi za određenu firmu kroz kolaborativna ili naručena istraživanja), te načina dodatne zaštite.

Svjesni postojećih ograničenja, te neophodnosti da se doprinese razvoju i unaprjeđenju inovacionog ekosistema u RS/BiH, Univerzitet u Banjoj Luci putem svog Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija (CPTT UNIBL), ima za cilj da zainteresovanim istraživačima, inovatorima i privrednicima predstavi praktične aspekte procesa zaštite intelektualnog vlasništva, razvoja inovacija i transfera tehnologija i znanja, te ih na taj način podstakne na aktivniji angažman u ovom polju. Kako bi to postigao, CPTT UNIBL će da organizuje jednodnevnu radionicu pod nazivom „Inovacije i transfer znanja i tehnologija – primjeri iz prakse“ na kojoj će predstavnici Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, firme Carp System iz Zrenjanina (Srbija) i centara za transfer tehnologija iz susjednih zemalja predstaviti postojeći okvir za zaštitu intelektualnog vlasništva, praktične primjere procedura i svih aspekata procesa patentiranja na nivou države i na nivou Svjetske organizacije za zaštitu intelektualnog vlasništva (WIPO), te rad centara za transfer tehnologija i podršku koju pružaju istraživčima i inovatorima u procesu zaštite intelektualnog vlasništva.

Kako bi zainteresovanim istraživačima, inovatorima i privrednicima obezbijedili što više značajnih informacija za pomenute procese, CPTT UNIBL će pripremiti brošuru koja će da na jednostavan način i putem infografika predstavi osnovne elemente procesa, oblike transfera znanja i tehnologija, korake od ideje preko inovacije do patentiranja i upotrebe inovacije u praksi, te osnovne kontakte i korisne veb stranice. Dodatno, nakon radionice biće pripremljen kratki informativni film koji će sadržati sve značajnije momente prezentacija i diskusija, te propratne infografike i tekstualne poruke o različitim aspektima inovacija, transfera znanja i tehnologija, procesa zaštite intelektualnog vlasništva, te biti dostupan za širu zainteresovanu publiku putem veb stranice Univerziteta u Banjoj Luci i društvenih mreža. Na taj način se, osim informisanja uže zainteresovane naučne i inovatorske zajednice, osigurava i širenje rezultata radionice i informacija o ovoj oblasti prema široj javnosti, te podstiče dodatno razvoj inovacionog ekosistema u RS/BiH.

Novosti:

  1. Poziv za učešće na radionici
  2. Izvještaj sa održane radionice
  3. Video snimci sa održane radionice:
    1. Snježana Stanojević, Institut za intelektualno vlasništvo BiH: Zakonski okvir i procedure za zaštitu intelektualnog vlasništva u BiH i uloga Instituta za intelektualno vlasništvo BiH
    2. Bojan Bojanić, Carp System d.o.o. Zrenjanin: Razvoj inovativnog proizvoda i procedure zaštite i registracije pri Svjetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (WIPO) – primjer iz prakse